ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( تاثیر سختی روسازه و اجزای مختلف آن بر عملکرد صلب پی ای گسترده )

نویسندگان: امیر علی پوربرکادهی , عباس کرم الدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صلبیت یکی از متغیرهای حساس و تاثیر گذار در رفتار پی ها می باشد. پارامترهایی مثل فرم تغییر شکل پی اختلاف نشست لنگرهای جزئی لنگرهای طراحی فشار تماسی زیر پی و حتی نحوه توزیع ضریب عکس العمل بستر نیز تحت تاثیر صلبیت و یا به عبارت بهتر نسبت سختی پی به خاک می باشد. در این مقاله تاثیر سختی اجزای مختلب روسازه مانند دیوارهای برشی قاب ساختمانی دال طبقات و همچنین تاثیر تعداد طبقات مدلسازی شده بر عملکرد صلبیت پی های گسترده بررسی می گردد.

کلمات کلیدی

, صلبیت , پی گسترده , روسازه , اختلاف نشست , مدلسازی سه بعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024792,
author = {علی پوربرکادهی, امیر and کرم الدین, عباس},
title = {تاثیر سختی روسازه و اجزای مختلف آن بر عملکرد صلب پی ای گسترده},
booktitle = {ششمین کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {صلبیت ، پی گسترده ، روسازه ، اختلاف نشست ، مدلسازی سه بعدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سختی روسازه و اجزای مختلف آن بر عملکرد صلب پی ای گسترده
%A علی پوربرکادهی, امیر
%A کرم الدین, عباس
%J ششمین کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]