نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( تحلیل سینوپتیکی و خرداقلیم شناسی پدیده یخبندان ترکیبی )

نویسندگان: علیرضا دشتی رحمت آبادی , محمد موسوی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده یخبندان از خسارت بارترین پدیده های مخرب جوی به شمار می رود و همه ساله باعث بروز زیان های اقتصادی فراوانی در سرتاسر جهان می شود. لذا تلاش های زیادی در جهت کاهش خسارت این پدیده انجام و روش های حفاظتی مختلفی نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, ایستگاه خودکار هواشناسی, دمای بحرانی, وارونگی دمایی, یخبندان تابشی, یخبندان همرفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024801,
author = {دشتی رحمت آبادی, علیرضا and موسوی بایگی, محمد},
title = {تحلیل سینوپتیکی و خرداقلیم شناسی پدیده یخبندان ترکیبی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایستگاه خودکار هواشناسی، دمای بحرانی، وارونگی دمایی، یخبندان تابشی، یخبندان همرفتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سینوپتیکی و خرداقلیم شناسی پدیده یخبندان ترکیبی
%A دشتی رحمت آبادی, علیرضا
%A موسوی بایگی, محمد
%J نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]