اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (385-391)

عنوان : ( بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک )

نویسندگان: آرش دوراندیش , محمود دانشورکاخکی , علی رهنما ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است. با توجه به اینکه در حدود 60 هزار نفر در زنجیره تولید، توزیع و فراوری زرشک مشغول به کار هستند و درآمد هزاران خانواده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به محصول زرشک وابسته است. اما مصرف‌ سرانه زرشک در کشور کمتر از یک کیلوگرم در سال است، آگاهی از ویژگی های کیفی مورد توجه مصرف کنندگان به گسترش بازار فروش این محصول کمک می کند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک با استفاده از الگوی قیمت گذاری کیفی در این استان است. داده های مطالعه از تعداد 100 پرسش‌نامه که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خانوارهای شهرستان بیرجند در سال 1389 تکمیل شده است، استخراج گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی قیمت‌گذاری کیفی نشان می‌دهد که پفکی بودن زرشک و خوشرنگ بودن آن و همچنین آگاهی مصرف‌کنندگان از خواص زرشک، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر روی قیمت زرشک دارد و تاثیر بسته‌بندی و نشان تجاری بر قیمت زرشک از نظر آماری معنی‌دار نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود اطلاع‌رسانی مناسب برای آگاهی تولیدکنندگان از خواست و سلیقه مصرف‌کنندگان و همچنین آگاهی مصرف‌کنندگان از خواص زرشک صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, عوامل کیفی, زرشک, استان خراسان جنوبی, سلیقه مصرف‌کنندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024802,
author = {دوراندیش, آرش and دانشورکاخکی, محمود and رهنما, علی},
title = {بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-4722},
pages = {385--391},
numpages = {6},
keywords = {عوامل کیفی، زرشک، استان خراسان جنوبی، سلیقه مصرف‌کنندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک
%A دوراندیش, آرش
%A دانشورکاخکی, محمود
%A رهنما, علی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]