نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک )

نویسندگان: جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , صالح ارشد , محمد موسوی بایگی , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق کارایی یک روش جدید به نام متریک در برآورد تبخیر و تعرق واقعی بر روی سه محدوده کشاورزی واقع در مجاورت ایستگاه های سینوپتیک مشهد، گلمکان و قوچان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بیلان انر‍ژی, تبخیر, تعرق واقعی, سنجش از دور, متریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024807,
author = {امیدوارپس حصار, جواد and داوری, کامران and صالح ارشد and موسوی بایگی, محمد and اکبری, مرتضی and فریدحسینی, علیرضا},
title = {برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیلان انر‍ژی- تبخیر- تعرق واقعی- سنجش از دور- متریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک
%A امیدوارپس حصار, جواد
%A داوری, کامران
%A صالح ارشد
%A موسوی بایگی, محمد
%A اکبری, مرتضی
%A فریدحسینی, علیرضا
%J نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]