هفتمین همایش سراسری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان , 2011-05-17

عنوان : ( آلرژی وایمونولوژی در درماتوفیتوزیس )

نویسندگان: سمانه عیدی , سیدامیر کمالی , صفیه قهستانی , مهدیس قویدل ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: درماتوفیتوزیس یا کچلی بیماری قارچی قابل انتقال از حیوان به انسان و بالعکس در بافتهای کراتینیزه شده مو، ناخن و لایه های شاخی پوست می باشد که در نتیجه جایگزین شدن درماتوفیتها در این نسوج حاصل میگردد.پاسخ به عفونت ناشی از درماتوفیتها رنجی از مکانیسم غیر اختصاصی میزبان تا یک پاسخ ایمنی وابسته به سلول و همورال را شامل میشود.نظریه پذیرفته شده اخیر این است که یک پاسخ ایمنی وابسته به سلول،مسئول کنترل درماتوفیتوزیس میباشد.بعلاوه در بعضی افراد عفونت مزمن یا عود مجدد بیماری به واسطه ی سرکوب پاسخ ایمنی وابسته به سلول رخ میده د .از سوی دیگر،مدارکی مبنی بر نقش اتیولوژیک عفونت تریکوفایتونی در ایجاد آسم و دیگر بیماری های آلرژیک وجود دارد.ایجاد ازدیاد حساسیت فوری در مقابل ازدیاد حساسیت تاخیری نسبت به آلرژن های تریکوفایتونی ممکن است برای دوره و شدت عفونت پوستی درماتوفیتی و همینطور ایجاد بیماری های آلرژیک موثر باشد. بحث و نتیجه: شناخت طبیعت و عملکرد پاسخ ایمنی به درماتوفیت ها ،بررسی خصوصیات ایمونولوژیک آلرژنهای تریکوفایتون و همینطور تعیین مکانیسم های ایمنی محرک پاسخ های دوگانه که در درک و شناخت ارتباط آلرژی-درماتوفیت موثر هستند، نه تنها منجر به یافتن راههای جدید در درمان و پیشگیری ایمونولوژیکی درماتوفیتوزیس و ریشه کن کردن آن میشوند بلکه در محو شدن علائم و بیماری های آلرژیک نیز میتوانند کمک کننده باشند.

کلمات کلیدی

, آلرژن تریکوفایتون , ازدیاد حساسیت فوری وتاخیری , درماتوفیتوزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024835,
author = {عیدی, سمانه and کمالی, سیدامیر and قهستانی, صفیه and قویدل, مهدیس},
title = {آلرژی وایمونولوژی در درماتوفیتوزیس},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان},
year = {2011},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {آلرژن تریکوفایتون - ازدیاد حساسیت فوری وتاخیری - درماتوفیتوزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلرژی وایمونولوژی در درماتوفیتوزیس
%A عیدی, سمانه
%A کمالی, سیدامیر
%A قهستانی, صفیه
%A قویدل, مهدیس
%J هفتمین همایش سراسری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
%D 2011

[Download]