چهارمین کنفرانس ملی عمران (مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار) , 2011-11-16

Title : ( تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی )

Authors: Jafar Bolouri Bazaz , علی یوسفی سمنگانی , محمد حسین طالب پور , محمد شعبانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در سالهای اخیر استفاده از سازه های حایل یا نگهبان همچون دیوارهای کناری پل ها دیوارهای ساحلی اسکله ها و دیوارهای خاک مسلح در اکثر مناطق زلزله خیز مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی ایمن و اقتصادی این نوع سازه ها تحت اثر بار دینامیکی جانبی از اهمیت ویژه برخوردار است. توجه به این مسئله که اندرکنش خاک و دیوار به همراه اثرات ناشی از نیروهای زلزله از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

Keywords

, تاریخچه زمانی, اندرکنش خاک و سازه, دیوار حایل, اجزا محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024885,
author = {Bolouri Bazaz, Jafar and علی یوسفی سمنگانی and محمد حسین طالب پور and محمد شعبانی},
title = {تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی عمران (مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار)},
year = {2011},
location = {خمین, IRAN},
keywords = {تاریخچه زمانی، اندرکنش خاک و سازه، دیوار حایل، اجزا محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی
%A Bolouri Bazaz, Jafar
%A علی یوسفی سمنگانی
%A محمد حسین طالب پور
%A محمد شعبانی
%J چهارمین کنفرانس ملی عمران (مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار)
%D 2011

[Download]