عنوان : محوی همدانی و ترانه های خیامی او ( محوی همدانی و ترانه های خیامی او )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102489,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {محوی همدانی و ترانه های خیامی او},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محوی همدانی و ترانه های خیامی او
%A یاحقی, محمدجعفر
%J
%D

[Download]