جنگل و مرتع, دوره (90), شماره (90), سال (2011-9) , صفحات (96-97)

عنوان : ( ضرورت حفاظت آب و خاک در قرن 21 با توجه به ضرورت گرم شدن زمین )

نویسندگان: مرتضی اکبری , الهام رفیق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت آب و خاک بعنوان بستر حیات بر هیچ کس پوشیده نیست . تنگناهای ناشی از افزایش جمعیت و فشار بر منابع آب و خاک ضرورت حفاظت از این منابع را پیش می آورد. در سالهای اخیر خشکسالی های پی در پی و افزایش بیش از حد جمعیت، اهمیت منابع آبی را در کشور ایران که یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود دو چندان کرده است. روند روزافزون تخریب منابع آب و خاک، کاهش سطح جنگلها و مراتع، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش جمعیت و ... خسارات شدیدی به مناطق دارای اکوسیستم حساس وارد نموده است که میتواند اهمیت موضوع را بیش از پیش روشن سازد. اثبات وقوع پدیده تغییر اقلیم (Climate Change)، در سطح جهان به سهولت امکان پذیر نیست و نیازمند بررسی های جامع و طولانی مدت بر آمارهایی از پارامترهای است. هر چند روند گرمتر شدن دمای سطح زمین و افزایش غلظت گاز co2 تقریباً قطعی می نماید. مقاله مذکور نوشته راتان لال پروفسور علوم خاک. مدیر مرکز مدیریت و جداسازی کربن در دانشگاه ایالتی اوهایو در اوهایو کلمبوس است.

کلمات کلیدی

, ضرورت حفاظت آب و خاک, تغییر اقلیم, آلودگی محیط زیست, جنگل و مرتع, افزایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024903,
author = {اکبری, مرتضی and رفیق, الهام},
title = {ضرورت حفاظت آب و خاک در قرن 21 با توجه به ضرورت گرم شدن زمین},
journal = {جنگل و مرتع},
year = {2011},
volume = {90},
number = {90},
month = {September},
issn = {1735-0093},
pages = {96--97},
numpages = {1},
keywords = {ضرورت حفاظت آب و خاک; تغییر اقلیم; آلودگی محیط زیست; جنگل و مرتع; افزایش جمعیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت حفاظت آب و خاک در قرن 21 با توجه به ضرورت گرم شدن زمین
%A اکبری, مرتضی
%A رفیق, الهام
%J جنگل و مرتع
%@ 1735-0093
%D 2011

[Download]