پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (1), شماره (3), سال (2011-8) , صفحات (203-233)

عنوان : ( آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , سمیه خسروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گزاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرایند تولید، نقش مهمی را در هزینه تولید کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله این رابطه آزمون شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که تنهت در مود دو کشور رابطه علیت از نرخ بهره به تورم وجود دارد و در مورد بقیه کشورها این رابطه وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, بهره , تورم , گروه منا , علیت گرنجری , علیت هشیائو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024912,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and فلاحی, محمدعلی and خسروی, سمیه},
title = {آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {August},
issn = {2228-5954},
pages = {203--233},
numpages = {30},
keywords = {بهره - تورم - گروه منا - علیت گرنجری - علیت هشیائو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A فلاحی, محمدعلی
%A خسروی, سمیه
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2011

[Download]