اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( بررسی اثرات ICT بر توسعه اقتصادی جوامع روستایی از دیدگاه روستاییان )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سمیه وزیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیربنای توسعه مطرح و نقش بسزایی در توسعه روستایی دارد و از آنجایی که زیربنای توسعه دست‌یابی بهینه به اطلاعات می‌باشد، زیرساخت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را باید در نواحی روستایی را گسترش داد و از آنجایی که ICT یکی از شاخص های توسعه اقتصادی محسوب می شود می توان به پشتوانه این ابزارها بسیاری از نیازهای جامعه را برطرف نموده و حرکت آن را به سوی توسعه اقتصادی مهیا ساخت. هدف از این تحقیق مطالعه‌ی اثرات اقتصادی گسترش دفاتر ICT در روستاهای شهرستان گرگان است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن اطلاعات 20 روستا در دو گروه روستاهای برخوردار و نابرخوردار در قالب 316 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران در منطقه گردآوری شده است. ظهور اولین دفتر ICT روستایی در روستای قرن‌آباد به اواخر سال 1383 باز می‌گردد، امّا امروزه بیش از دو سوم از روستاهای با جمعیتی 90 درصد کل جامعه‌ی روستایی شهرستان دارای دفتر ICT شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روستاییان معتقدند ICTروستایی می‌تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی آثار مثبتی برجای گذارد و تفاوت معنی‌دار در پاسخگویی روستاییان در روستاهای برخوردار و نابرخوردار مؤید این مطلب خواهد بود. با توجه به یافته‌های پژوهش راهکارهای اجرایی مانند آموزش مهارت‌های شغلی جدید و استفاده نیروی ماهر و خلاق در جهت توسعه، حمایت گسترده و کارآمد از کاربران و کاربردهای ICT در سطح روستاها، دسترسی به اطلاعات برای ایجاد و افزایش فرصت‌های شغلی و غیره پیشنهاد می‌شود .

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات و ارتباطات, توسعه کشاورزی, اشتغال‌زایی, بازاریابی, تولیدات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024924,
author = {عنابستانی, علی اکبر and وزیری, سمیه},
title = {بررسی اثرات ICT بر توسعه اقتصادی جوامع روستایی از دیدگاه روستاییان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه کشاورزی، اشتغال‌زایی، بازاریابی، تولیدات روستایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ICT بر توسعه اقتصادی جوامع روستایی از دیدگاه روستاییان
%A عنابستانی, علی اکبر
%A وزیری, سمیه
%J اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]