اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حسن درویشی دادنجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد روستایی و بستر سازی توسعه روستایی داشته باشد و با گسترش گردشگری در نواحی روستایی می توان به پویایی جمعیت و اقتصاد این قبیل نواحی کمک کرد. در این تحقیق ضمن بیان نقش و اهمیت گردشگری روستایی، اثرات و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی گردشگری در روستاهای مورد مطالعه در منطقه دشت ارژن فارس را از دیدگاه دو جامعه میزبان و میهمان مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری و به کمک نرم افزار آماری، پردازش و تحلیل شده است. این تحقیق شامل دو جامعه آماری است: یکی جامعه میزبان که شامل 186 خانوار ساکن در سه روستای گردشگری منطقه می باشد و دیگری جامعه میهمان یعنی گردشگران منطقه هستند که طی چند مرحله حضور در مکان های گردشگری، تعداد 120 نفر از آن ها به-صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصله در این کار تحقیقی نشان می دهد که گردشگری در این ناحیه توانسته اثرات چشمگیری بگذارد و ساختار کلی آنها را دگرگون کند. با توجه به نتیجه بدست آمده مشاهده می شود برای متغیر ثابت ، بعد فرهنگی واجتماعی و بعد زیست محیطی مقدار احتمال خطا کمتر از 05/0 است، بنابراین مدل رگرسیون توسعه گردشگری بیشترین تاثیر را بر بعد زیست محیطی با 786/0 بر جای گذاشته است. درجمع بندی پایانی می توان اظهار نظر نمود که گردشگری در این محدوده توانسته در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی تاثیرات چشمگیری بگذارد و در آینده نیاز به تشویق سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری در خدمات و تأسیسات گردشگری ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, توسعه‌ گردشگری, پیامدهای اقتصادی و اجتماعی, پیامدهای زیست محیطی و کالبدی, دهستان دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024925,
author = {عنابستانی, علی اکبر and درویشی دادنجانی, حسن},
title = {امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه‌ گردشگری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای زیست محیطی و کالبدی، دهستان دشت ارژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس
%A عنابستانی, علی اکبر
%A درویشی دادنجانی, حسن
%J اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]