گزارش میراث, سال (2006-3)

عنوان : ( دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان

کلمات کلیدی

دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102493,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان},
journal = {گزارش میراث},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2008-0174},
keywords = {دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان
%A یاحقی, محمدجعفر
%J گزارش میراث
%@ 2008-0174
%D 2006

[Download]