پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست , 2011-06-07

Title : ( ساخت و ارزیابی ترکیبات تصفیه گر جدید به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های آبزی پروری )

Authors: ظهیر شکوه سلجوقی , Amir SHokooh Saljooghi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق به ساخت ترکیبات معدنی رسی جدید مبادرت ورزیده شده است.

Keywords

ترکیبات معدنی رسی جدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024932,
author = {ظهیر شکوه سلجوقی and SHokooh Saljooghi, Amir},
title = {ساخت و ارزیابی ترکیبات تصفیه گر جدید به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های آبزی پروری},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست},
year = {2011},
location = {IRAN},
keywords = {ترکیبات معدنی رسی جدید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و ارزیابی ترکیبات تصفیه گر جدید به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های آبزی پروری
%A ظهیر شکوه سلجوقی
%A SHokooh Saljooghi, Amir
%J پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
%D 2011

[Download]