حدیث پژوهی, دوره (6), شماره (6), سال (2012-2) , صفحات (17-57)

عنوان : ( جایگاه روایات در تفسیر تسنیم )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , طاهره ناجی صدره ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر تسنیم از تفاسیر جامع معاصر با رویکردی همه سویه به قرآن کریم است که شخصیت اخلاقی و جامعیت علمی نگارنده آن، ضرورت توجه به این تفسیر منحصر به فرد را دو چندان کرده است . مفسر ارائه تفسیر قرآنی محض را وجهه همت خود دانسته است با این حال روایات در این تفسیر به شکل وسیعی به کار گرفته شده اند. رویکرد های خاص مفسر نسبت به روایات تفسیری و شیوه های نقد و تحلیل آن ها در دو حوزه نقل و نقد صدوری و محتوایی، موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, جوادی آملی, تسنیم, روایات تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024948,
author = {پیروزفر, سهیلا and ناجی صدره, طاهره },
title = {جایگاه روایات در تفسیر تسنیم},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-6547},
pages = {17--57},
numpages = {40},
keywords = {جوادی آملی، تسنیم، روایات تفسیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه روایات در تفسیر تسنیم
%A پیروزفر, سهیلا
%A ناجی صدره, طاهره
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2012

[Download]