سی و دومین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , 2010-08-03

عنوان : ( اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی , محمد الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب پرس تفاله چغندر قند یکی از پسآب های کارخانجات تولید قند است که امروزه در بسیاری از کارخانه ها بدون هیچ فرآیند تصفیه ای، به دیفوزیون برگشت داده می شود . اما به نظر می رسد تصفیه آن قبل از ورود به دیفوزیون توسط سیستم های غشایی تاثیر مطلوبی بر راندمان کارخانه های قند داشته باشد. در این پژوهش، از غشاء نانوفیلتراسیون AFC80 ، جهت بررسی شار تراوه، درصد گرفتگی و میزان درصد دفع ساکارز و مهمترین یون های ملاس زا در صنعت قند (سدیم و پتاسیم) در شرایط عملیاتی مختلف استفاده شد. آب پرس تفاله چغندر قند از کارخانه قند آبکوی مشهد تهیه شد و اثر پارامترهای عملیاتی فرآیند نظیر دما (در سه سطح 25، 40 و 55 درجه سانتی گراد)، اختلاف فشار (در سه سطح 10، 15 و 20 بار) بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون (شار جریان تراوه، گرفتگی غشاء و در صد دفع ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین شار تراوه در دمای 55 درجه سلسیوس و فشار bar 20 حاصل می شود و مقدار میانگین آن در حالت پایا kg/m2h 27/49 است. کمترین مقدار شار در دمای 25 درجه سلسیوس و فشار bar 10 حاصل شد و مقدار آن kg/m2h 63/14 بود. همچنین بیشترین درصد گرفتگی (63/12%) در دمای 55 درجه سلسیوس و فشار bar 20 ، و کمترین در صد گرفتگی(3%) در دمای 25 درجه سلسیوس و فشار bar 10 ایجاد گردید.

کلمات کلیدی

, آب پرس تفاله چغندر قند, نانوفیلتراسیون, شار, گرفتگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024953,
author = {شهیدی نوقابی, مصطفی and رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود and الهی, محمد},
title = {اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند},
booktitle = {سی و دومین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران},
year = {2010},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {آب پرس تفاله چغندر قند، نانوفیلتراسیون، شار، گرفتگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%A الهی, محمد
%J سی و دومین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران
%D 2010

[Download]