اولین کنگره ملی نانو داروها , 2011-03-06

عنوان : ( بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل )

نویسندگان: آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , الهه آژیر , پری سادات مداحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نانوذرات اکسیدمس با درصدهای مختلفی از آهن به عنوان ناخالصی( 0.00،0.05،0.10،0.15 ) توسط روش شیمیایی سل- ژل در دمای °400Cتهیه شدند. تاثیر افزودن ناخالصی بر خواص ساختاری و ضدباکتری نمونه ها بررسی شد. مشخصه یابی توسط طیف پراش اشعهX و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام شد. اندازه متوسط نانوذرات 37 نانومتر به دست آمد.بررسی های انجام شده در طیف پراش اشعهX ،حضور فاز اکسیدمس (II)را تایید می کند.خواص ضدباکتری نمونه ها، روی باکتری (Escherichia coli (E. Coli آزمایش شدو نتایج حاکی از آن است که با افزودن ناخالصی آهن تا میزان 15 %، خواص ضدباکتری نمونه ها، افزایش قابل ملاحضه ای را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: نانوذرات اکسید مس, روش سل-ژل, خواص ضدباکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024971,
author = {حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and مشرقی, منصور and محمد مهدی باقری محققی and آژیر, الهه and مداحی, پری سادات},
title = {بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل},
booktitle = {اولین کنگره ملی نانو داروها},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: نانوذرات اکسید مس، روش سل-ژل، خواص ضدباکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل
%A حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A مشرقی, منصور
%A محمد مهدی باقری محققی
%A آژیر, الهه
%A مداحی, پری سادات
%J اولین کنگره ملی نانو داروها
%D 2011

[Download]