دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل )

نویسندگان: آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , الهه آژیر , پری سادات مداحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو ذرات اکسید مس با درصدهای متفاوت ناخالصی آهن(Cu1-xFexO(x=0,0,05,0.1,0.15 توسط روش شیمیایی سل- ژل با اندازه متوسط 40 نانومتر در دمای°400C تهیه شدند. آنالیز ساختاری و ریخت شناسی از نانو ذرات به دست آمده به ترتیب توسط طیف پراش اشعه X و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)انجام شد. مطالعات اپتیکی و بررسی طیف جذبی نانوذرات سنتز شده با استفاده از اسپکتروفوتومتر(Uv-Vis) نشان می دهد که گاف انرژی اپتیکی به دست آمده ، با افزایش در صد ناخالصی کاهش می یابد. در این تحقیق تاثیر افزودن ناخالصی آهن در ویزگی های ساختاری و ضد باکتری نمونه ها مطالعه شد و برای بررسی خواص ضد باکتری نانو ذرات CuO:Fe ، از باکتری E,Coli) Escherichia coli )استفاده شد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات اکسید مس, سل- ژل, ضد باکتری, گاف انرژی اپتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024972,
author = {حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and مشرقی, منصور and محمد مهدی باقری محققی and آژیر, الهه and مداحی, پری سادات},
title = {بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نانوذرات اکسید مس، سل- ژل،ضد باکتری،گاف انرژی اپتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل
%A حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A مشرقی, منصور
%A محمد مهدی باقری محققی
%A آژیر, الهه
%A مداحی, پری سادات
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]