پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2611-12-15

عنوان : ( بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان )

نویسندگان: فاطمه رجائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمید بهرامی , احمد باقرپور مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زندگی بشر وابسته به منابع انرژی و به ویژه سوخت های فسیلی همچون نفت، گاز، گازوئیل و غیره است. انرژی های پاک اثرات زیست محیطی به مراتب کمتری را نشان می دهند اما مواد هیدروکربنی می توانند محیط پیرامون خود مثل سنگ و خاک را دچار تغییر نمایند. در این تحقیق سعی شده تا تاثیر گازوئیل به عنوان یکی از پرمصرف ترین مواد هیدروکربنی در چرخه سوخت بر روی خصوصیات خاک هایی از پروژه مسکن مهر شهر شیروان بررسی گردد. بدین منظور خاک مورد مطالعه با مقادیر مختلف گازوئیل آغشته گردید و سپس آزمون های ژئوتکنیکی بر روی آن انجام شد و نتایج حاصل با خاک طبیعی مقایسه گردید. نکته حائز اهمیت در نتایج رفتار غیرخطی از خاک در برابر آلودگی به گازوئیل است که در تحقیق حاضر به جزئیات این رفتار پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, خاک رس, آلودگی گازوئیل, خصوصیات ژئومکانیکی, شیروان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025002,
author = {رجائی, فاطمه and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حمید بهرامی and احمد باقرپور مقدم},
title = {بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2611},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خاک رس، آلودگی گازوئیل، خصوصیات ژئومکانیکی، شیروان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان
%A رجائی, فاطمه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حمید بهرامی
%A احمد باقرپور مقدم
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2611

[Download]