نشست علمی- تخصصی گروه علوم سیاسی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) , 2007-07-05

عنوان : ( فرهنگ سازی و اعتبار بخشی به آموزش و پژوهش علوم سیاسی در ایران )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه فزاینده به امر پژوهش یکی از مهمترین جنبه های آموزش عالی در جهان امروزین به شمار می آید. لذا طبیعتاً رشته علوم سیاسی نیز نمی تواند نسبت بدان بی تفاوت باشد. با این حال، لازم است که توجه کافی به ویژگیهای ممیزه پژوهش در رشته علوم سیاسی مبذول گردد. خوشبختانه طی سالهای اخیر حرکتی بسیار جدی در سطح اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان این رشته در جهت بسط فرهنگ تحقیق به جریان افتاده، و در برابر، علاقه وافری نیز از سوی دستگاههای ذی ربط برای بهره گیری از این پژوهشها ابراز شده است. با این همه، به نظر می رسد که بی توجهی نسبت به خصوصیات ممیزه پژوهش در علوم سیاسی سبب نومیدی از تاثیرات فوری و عملی در این حوزه شده است. به نظر می رسد که الگوی متخذه از پژوهش در رشته های فنی و تجربی به القای ناکارآمدی تحقیق در رشته های علوم انسانی و از جمله علوم سیاسی شده است. تفاوت گذاری میان الگوی پژوهش در علوم تجربی و انسانی انتظارات ما از تحقیق در علوم انسانی را واقع بینانه تر خواهد ساخت.

کلمات کلیدی

, پژوهش, علوم انسانی, علوم سیاسی, الگوی تحقیق, واقع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025009,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {فرهنگ سازی و اعتبار بخشی به آموزش و پژوهش علوم سیاسی در ایران},
booktitle = {نشست علمی- تخصصی گروه علوم سیاسی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پژوهش، علوم انسانی، علوم سیاسی، الگوی تحقیق، واقع بینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرهنگ سازی و اعتبار بخشی به آموزش و پژوهش علوم سیاسی در ایران
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J نشست علمی- تخصصی گروه علوم سیاسی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
%D 2007

[Download]