نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی , 2011-12-15

عنوان : ( مقایسه فنی اقتصادی روش های خط لوله و هیدارت به عنوان راه کارهای انتقال گاز طبیعی در داخل کشور )

نویسندگان: مجید پاکیزه , صدیقه ثابت جازاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاز طبیعی در تمام بخش های مختلف اقتصادی/اجتماعی کشور به طور عمده به عنوان سوخت مصرف می شود. در این میان بخش های خانگی، نیروگاه ها و صنایع به ترتیب بیشترین مصرف گاز را به عنوان سوخت به خود اختصاص داده اند. معمولاً مصرف گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت صنایع در طول سال روند ثابتی دارد، ولی مصرف در بخش های خانگی و نیروگاهی در فصول مختلف با نوسانات زیادی روبرو می باشد. این موضوع باعث شده-است، که تامین گاز در 4 ماهه فصل سرد که مصرف گاز در اوج خود قرار دارد، با مشکل روبرو گردد. به طوریکه با دادن اولویت به تامین گاز بخش خانگی تامین، گاز سایر بخش های مصرفی، نظیر نیروگاه ها و برخی از صنایع انرژی بر با مشکل جدی روبرو گردد. در این مطالعه، انتقال گاز طبیعی در داخل کشور از بندر عسلویه در جنوب ایران، توسط دو تکنولوژی PNG و NGH به منظور سوخت رسانی به نیروگاه ها در فصول سرد سال و تامین گاز مورد نیاز برای شهرها و روستاهای گاز رسانی نشده در سرتاسر کشور، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. جهت انجام این مطالعات ابتدا شبیه سازی و طراحی فرآیندهای مورد بررسی، انجام شده اند و سپس با استفاده از روابط اقتصادی هزینه های مرتبط با تولید و انتقال به صورت تابعی از ظرفیت و فاصله برآورد شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که هزینه های سرمایه گذاری روش انتقال هیدرات تولیدی با کامیون از هزینه های روش انتقال گاز توسط خط لوله کمتر است ولی هزینه های عملیاتی هر دو روش تقریبا برابر می باشند.

کلمات کلیدی

, انتقال گاز طبیعی, سوخت رسانی, محاسبات اقتصادی, PNG و NGH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025020,
author = {پاکیزه, مجید and ثابت جازاری, صدیقه},
title = {مقایسه فنی اقتصادی روش های خط لوله و هیدارت به عنوان راه کارهای انتقال گاز طبیعی در داخل کشور},
booktitle = {نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انتقال گاز طبیعی، سوخت رسانی، محاسبات اقتصادی، PNG و NGH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه فنی اقتصادی روش های خط لوله و هیدارت به عنوان راه کارهای انتقال گاز طبیعی در داخل کشور
%A پاکیزه, مجید
%A ثابت جازاری, صدیقه
%J نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی
%D 2011

[Download]