نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی )

نویسندگان: ملیحه خطیبی مقدم , میرمجتبی میرصالحی , امیررضا عطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به طراحی یک موجبر بلور فوتونی با پاشندگی سرعت گروه صفر برای انتشار نور کند می پردازیم. به این منظور به جستجوی باندهای فرکانسی می رویم که در آنها ضریب گروه نسبت به فرکانس تقریبا ثابت است و به آنها نواحی تخت باند گفته می شود. با تعریف عدد شایستگی به صورت حاصل ضرب ضریب گروه در پهنای باند برای انتشار نور کند سعی می کنیم این مقدار را با جابجایی سوراخهای مجاور موجبر افزایش دهیم. در نهایت به سرعت گروه c/23 در پهنای باند 20nm به ازای طول موج مرکزی 1550nm دست می یابیم.

کلمات کلیدی

, بلور فوتونی, سرعت گروه, نور کند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025029,
author = {خطیبی مقدم, ملیحه and میرصالحی, میرمجتبی and عطاری, امیررضا},
title = {نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بلور فوتونی، سرعت گروه،نور کند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی
%A خطیبی مقدم, ملیحه
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A عطاری, امیررضا
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]