مهندسی مکانیک جامدات, دوره (1), شماره (4), سال (2009-2) , صفحات (31-40)

عنوان : ( برسی اثرات ماشین کاری EDM برریزساختار سطح درفولاد CK45 )

نویسندگان: سینا عابدپور , اسماعیل جعفری , احمد افسری , سعید حدیدی مود ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشین کاری به روش تخلیه الکتریکی(EDM) برای براده برداری فلزات و مواد رسانای الکتریکی باسختی بالا و همچنین برای ماشین کاری قطعاتی با فرم های پیچیده کاربرد دارد. این ویژه گی ها سبب شده تا این روش ماشین کاری برای ساخت قالب های فورج ، به روشی مقرون به صرفه و کاربردی تبدیل شود. به دلیل ماهیت فرآیند براده برداری ماشین کاری تخلیه الکتریکی ، تنش های حرارتی و میکروترک ها در سطح موضع ماشین کاری ایجاد می شوند . فولاد CK45 در ساخت قالب های فورج کاربرد دارد و طیف وسیعی از قالب ها از این فولاد ساخته می شوند. در این مقاله تاثیر پارامترهای ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر روی سطح ماشین کاری شده فولاد CK45 مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور فرآیند EDM با پارامترهای مختلف ، روی مجموعه ای از نمونه ها ، انجام شده وسطح آنها توسط میکروسکوپ نوری بررسی و رابطه پارامترهای ماشین کاری با صافی سطح (Ra) و تراکم میکروترک های سطحی به روش رگرسیون ، ارزیابی کمی شده است. هدف از این پژوهش آن است که با استفاده از نتایج حاصل بتوانیم در هنگام ماشین کاری قالب ، صافی سطح و میزان میکروترکها را با توجه به پارامتر های ماشین کاری پیش بینی کنیم. در نتیجه امکان اتنخاب مناسب پارامترهای ماشین کاری به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب فراهم می گردد.

کلمات کلیدی

, میکروترک , صافی سطح , ماشین کاری تخلیه الکتریکی , فولاد CK45 , پارمترهای ماشین کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025037,
author = {سینا عابدپور and اسماعیل جعفری and احمد افسری and حدیدی مود, سعید},
title = {برسی اثرات ماشین کاری EDM برریزساختار سطح درفولاد CK45},
journal = {مهندسی مکانیک جامدات},
year = {2009},
volume = {1},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4927},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {میکروترک ، صافی سطح ، ماشین کاری تخلیه الکتریکی ، فولاد CK45 ، پارمترهای ماشین کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برسی اثرات ماشین کاری EDM برریزساختار سطح درفولاد CK45
%A سینا عابدپور
%A اسماعیل جعفری
%A احمد افسری
%A حدیدی مود, سعید
%J مهندسی مکانیک جامدات
%@ 2008-4927
%D 2009

[Download]