پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS مطالعه موردی شهر نیشابور )

نویسندگان: حسن شایسته عظیمیان , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS شهر نیشابور انجام شده است.

کلمات کلیدی

, مکان یابی , زباله های شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025040,
author = {شایسته عظیمیان, حسن and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS مطالعه موردی شهر نیشابور},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {مکان یابی ،زباله های شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS مطالعه موردی شهر نیشابور
%A شایسته عظیمیان, حسن
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]