ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , فرزاد شهابیان مقدم , فریبا حسن زاده توکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی رابطه های موجود برای بازشدگی دهانه نوک ترک در تیرهای بتنی و همچنین بررسی مطالعه های آزمایشگاهی از مدل قابلیت اطمینان و تحلیل احتمال اندیشانه برای مقایسه رابطه ها بهره جویی شده است. برای این کار نسبت پواسون، ضریب کشسانی و ضریب های مومسانی به صورت متغیر تصادفی در نظر گرفته می شوند و سپس به روش مونت کارلو و به صورت نرمال، لگ نرمال و یکنواخت در ضریب پراکندگی های 5، 10 و 20 درصد تولید می گردند.

کلمات کلیدی

, ترک, شبیه سازی, قابلیت اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025067,
author = {رضائی پژند, محمد and شهابیان مقدم, فرزاد and حسن زاده توکلی, فریبا},
title = {بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ترک، شبیه سازی، قابلیت اطمینان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان
%A رضائی پژند, محمد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حسن زاده توکلی, فریبا
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]