پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( تفسیر توالی پاراژنزی رسوبات کربناته سازند مزدوران براساس شواهد پتروگرافیکی در روستای چشمه خان،غرب کپه داغ )

نویسندگان: سیده زهرا پورحیدر , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کپه داغ، مزدوران ، دیاژنز، دولومیت

کلمات کلیدی

, کپه داغ, مزدوران , دیاژنز, دولومیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025070,
author = {پورحیدر, سیده زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تفسیر توالی پاراژنزی رسوبات کربناته سازند مزدوران براساس شواهد پتروگرافیکی در روستای چشمه خان،غرب کپه داغ},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ، مزدوران ، دیاژنز، دولومیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر توالی پاراژنزی رسوبات کربناته سازند مزدوران براساس شواهد پتروگرافیکی در روستای چشمه خان،غرب کپه داغ
%A پورحیدر, سیده زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]