پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( معیارهای تشخیص گوردیا و هلمنتوپسیس در نهشته های رسوبی ایران )

نویسندگان: ئارام بایت گل , حامد محمدیان , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مئاندری، مدور، گریزینگ، ایران

کلمات کلیدی

, مئاندری, مدور, گریزینگ, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025071,
author = {بایت گل, ئارام and محمدیان, حامد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {معیارهای تشخیص گوردیا و هلمنتوپسیس در نهشته های رسوبی ایران},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مئاندری، مدور، گریزینگ، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معیارهای تشخیص گوردیا و هلمنتوپسیس در نهشته های رسوبی ایران
%A بایت گل, ئارام
%A محمدیان, حامد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]