پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( رخساره ها و محیط رسوبی سازند امیران در منطقه لرستان )

نویسندگان: یعقوب نصیری , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , بیژن یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سازند امیران در برشهای پیرشمسالدین و نمونه مورد بررسی قرار گرفت است. براساس مطالعات پتروگرافی، 9 میکروفاسیس آهکی در 3 کمربند رخسارهای دریای باز، سد و لاگون شناسایی شد که در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تهنشین شدهاند. رسوبات آواری سازند امیران شامل شیل، گلسنگ، کالک لیتایت، لیتیک گری وکی، چرت آرنایت، کنگلومرای درون سازندی و ارتو میکروکنگلومرا است که بصورت نهشت ههای توربیدیتی در محیط شیب و پهنه های کف اقیانوس، مخروط های زیردریایی را برجای گذاشته است.

کلمات کلیدی

, سازند امیران, مخروط زیر دریایی, پلاتفرم کربناته, حوضه زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025079,
author = {نصیری, یعقوب and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and بیژن یوسفی},
title = {رخساره ها و محیط رسوبی سازند امیران در منطقه لرستان},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند امیران، مخروط زیر دریایی، پلاتفرم کربناته، حوضه زاگرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره ها و محیط رسوبی سازند امیران در منطقه لرستان
%A نصیری, یعقوب
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A بیژن یوسفی
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]