کتاب ماه ادبیات و فلسفه, سال (2000-3)

عنوان : ( با دو تبار تاریخ و ادب )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادی است از دکتر عبدالحسین زرین کوب که در دو قلمرو تاریخ و ادب سرآمد بود. این مقاله اندکی بعد از در گذشت زرین کوب در کتاب ماه ادبیات و فلسفه هم چاپ شده است

کلمات کلیدی

با دو تبار تاریخ و ادب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102508,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {با دو تبار تاریخ و ادب},
journal = {کتاب ماه ادبیات و فلسفه},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1735-6784},
keywords = {با دو تبار تاریخ و ادب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T با دو تبار تاریخ و ادب
%A یاحقی, محمدجعفر
%J کتاب ماه ادبیات و فلسفه
%@ 1735-6784
%D 2000

[Download]