ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی , 2012-05-06

عنوان : ( طراحی مدل سلسله مراتبی سیستم اطلاعاتی مناسب برای بهبود هماهنگی زنجیره عرضه )

نویسندگان: علیرضا پویا , طاهره نبی زاده , مرجان امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش رقابت در فضای بازار، سفارشات محصول در بازارها افزایش یافت، در این فضای دیجیتالی، استراتژی تجارت به سرعت به یک فرآیند پویای پاسخ دهی و اجرای نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار تبدیل گردید. این رویداد منجر به کاهش چرخه عمر محصول شد. بنابراین شرکت ها به سمت مدیریت وهماهنگی بهتر زنجیره عرضه محصولات حرکت کردند به گونه ای که بتوانند جنبه های تقاضا و عرضه پرتفولیوی محصولات خود را کنترل کنند. در این میان، نکته قابل توجه، ظهور و به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره عرضه بود که منجر به هماهنگی بهتر در زنجیره عرضه گردید. بر این اساس مولفه های هماهنگی در زنجیره عرضه همچون پیش بینی دقیق سطوح موجودی، برون سپاری دقیق فعالیت ها ی غیر هسته ای، کاهش هزینه ها و افزایش هماهنگی و کاهش اثر شلاقی، توسط سیستم های مختلف اطلاعاتی تقویت گردید. این مقاله به دنبال بررسی اثر هر کدام از سیستم های اطلاعاتی بر مولفه های هماهنگی در زنجیره عرضه می باشد. به این ترتیب ابتدا برخی از مهمترین مولفه های هماهنگی و انواع سیستم های اطلاعاتی موثر در هماهنگی زنجیره عرضه مورد بحث قرار می گیرد و سپس نقش هر کدام از سیستم های اطلاعاتی در برقراری هر کدام از مولفه های هماهنگی در زنجیره عرضه مورد کنکاش قرار می گیرد و در نهایت نیز مدل مفهومی تحقیق ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, اجزای هماهنگی, فناوری اطلاعات, مدیریت زنجیره عرضه, سیستم های اطلاعاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025085,
author = {پویا, علیرضا and نبی زاده, طاهره and امینی, مرجان},
title = {طراحی مدل سلسله مراتبی سیستم اطلاعاتی مناسب برای بهبود هماهنگی زنجیره عرضه},
booktitle = {ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اجزای هماهنگی، فناوری اطلاعات، مدیریت زنجیره عرضه، سیستم های اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل سلسله مراتبی سیستم اطلاعاتی مناسب برای بهبود هماهنگی زنجیره عرضه
%A پویا, علیرضا
%A نبی زاده, طاهره
%A امینی, مرجان
%J ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
%D 2012

[Download]