دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی , 2011-04-30

عنوان : ( تأثیر آموزش بر مبنای تلفیق دو روش آموزش همیاری و تسلط یاب بر یادگیری دانشجویان )

نویسندگان: سید مصطفی محسنی‌زاده , حجی محمد نوروزی , حسین جعفری ثانی , سعید ابراهیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش آموزش تلفیقی در مقایسه با روش سنتی بر ارتقاء سطح دانش ، فهم و کاربرد دانشجویان مؤثرتر بوده است.

کلمات کلیدی

, آموزش تلفیقی, یادگیری همیاری , یادگیری درحد تسلط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025088,
author = {سید مصطفی محسنی‌زاده and حجی محمد نوروزی and جعفری ثانی, حسین and سعید ابراهیم زاده},
title = {تأثیر آموزش بر مبنای تلفیق دو روش آموزش همیاری و تسلط یاب بر یادگیری دانشجویان},
booktitle = {دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش تلفیقی- یادگیری همیاری - یادگیری درحد تسلط یاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر آموزش بر مبنای تلفیق دو روش آموزش همیاری و تسلط یاب بر یادگیری دانشجویان
%A سید مصطفی محسنی‌زاده
%A حجی محمد نوروزی
%A جعفری ثانی, حسین
%A سعید ابراهیم زاده
%J دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
%D 2011

[Download]