نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (8), شماره (32), سال (2011-8) , صفحات (40-46)

عنوان : ( بررسی نظام مشارکتی بهره‌برداران محلی در بخش آب کشاورزی )

نویسندگان: آرمین بوستانی , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نظام مشارکتی بهره‌برداران محلی در بخش آب کشاورزی

کلمات کلیدی

, مدیریت مصرف, بهره‌برداری, تجارت جهانی, فعالیت‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025114,
author = {بوستانی, آرمین and داوری, کامران},
title = {بررسی نظام مشارکتی بهره‌برداران محلی در بخش آب کشاورزی},
journal = {نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {32},
month = {August},
issn = {1735-1545},
pages = {40--46},
numpages = {6},
keywords = {مدیریت مصرف-بهره‌برداری-تجارت جهانی-فعالیت‌های مشارکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظام مشارکتی بهره‌برداران محلی در بخش آب کشاورزی
%A بوستانی, آرمین
%A داوری, کامران
%J نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1735-1545
%D 2011

[Download]