دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( رابطه بین جوان زنی و آزمایشات ویگور بذر در ارقام مختلف سویا (.Glycine max L) )

نویسندگان: فاطمه حسن زاده اوّل , محمد خواجه حسینی صالح اباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ویگور بذور سویا و در نهایت میزان سبز شدن در مزرعه، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با 4 رقم بذر سویا و 4 تکراردر آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایشات جوانه زنی بذر و تست تترازولیوم بر روی آن ها صورت گرفت. در نهایت درصد جوانه زنی نهایی، میانگین زمان جوانه زنی و نتایج تست تترارولیوم محاسبه گردید. نتایج آزمایش نشان داد ارقامی که درصد جوانه زنی بالاتری بودند، میانگین زمان جوانه زنی و نتایج تست تترازولیوم در آن ها کمتر بوده است. رابطه بین میانگین زمان جوانه زنی و ارزیابی تترازولیوم نشان داد که با کاهش میانگین زمان جوان زنی، ارزیابی تترازولیوم هم کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, میانگین زمان جوانه زنی, تست تترازولیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025133,
author = {حسن زاده اوّل, فاطمه and خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {رابطه بین جوان زنی و آزمایشات ویگور بذر در ارقام مختلف سویا (.Glycine max L)},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میانگین زمان جوانه زنی، تست تترازولیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین جوان زنی و آزمایشات ویگور بذر در ارقام مختلف سویا (.Glycine max L)
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]