دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنعت نفت و انرژی , 2012-01-05

عنوان : ( بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن )

نویسندگان: مریم محبی نجم آباد , محمدحسین محمودی قرائی , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور , ماشااله خامه چیان , مصطفی قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش 15 نمونه خاک از نواحی صنعتی دشت نیشابور جمع آوری شدند. دو نمونه خاک طبیعی نیز به عنوان نمونه های شاهد برداشت شده و غلظت 4 عنصر Ni، Cr، Pbو Cd به روش جذب اتمی(Atomic absorption) اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده تمرکز زیاد فلزات سنگین در محدوده های مورد مطالعه را نشان می دهد. منشا این فلزات سنگین پساب ها و پسماندهای حاصل از صنایع مختلف موجود در دشت نیشابور می باشدکه بدون نظارت و تصفیه در محیط رها شده و بر محیط زیست اثرات نامطلوبی می گذارند. نزدیک بودن برخی از نقاط نمونه برداری به ........

کلمات کلیدی

, پسماند صنعتی, آلودگی, عناصر سنگین, محیط زیست, بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025137,
author = {محبی نجم آباد, مریم and محمودی قرائی, محمدحسین and محمد رضا نیکودل and لشکری پور, غلامرضا and ماشااله خامه چیان and قلی زاده, مصطفی},
title = {بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن},
booktitle = {دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنعت نفت و انرژی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پسماند صنعتی، آلودگی، عناصر سنگین، محیط زیست، بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن
%A محبی نجم آباد, مریم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محمد رضا نیکودل
%A لشکری پور, غلامرضا
%A ماشااله خامه چیان
%A قلی زاده, مصطفی
%J دومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنعت نفت و انرژی
%D 2012

[Download]