زمین شناسی ایران, دوره (5), شماره (18), سال (2011-9) , صفحات (77-91)

عنوان : ( مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای و مگنتومتری در غرب نقشه 1:100000 بصیران (شرق- جنوب شرق قلعه زری) )

نویسندگان: ملیحه نخعی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , محمد حسین زرین کوب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در بلوک لوت و در قسمت غربی نقشه بصیران قرار گرفته است. در این بخش سنگهای نفوذی و نیمه نفوذی ترشیر سنگهای ولکانیک را قطع کرده و احتمال کانی سازی وجود دارد. پردازش داده های ماهواره ای استر وجود دگرسانی های پروپیلیتیک، آرژیلیک و سریسیتیک و تشکیل اکسیدهای آهن (هماتیت) را نشان داده است. بر اساس این پردازش ها، اطلاعات مربوط به داده های ژئوشیمیایی بخش هایی که احتمال کانی سازی بیشتری وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که در قسمت شرق و شمال شرق بیشه ناهنجاری عناصر مس، روی، سرب، قلع، تنگستن و طلا و در جنوب غرب بیشه نیز ناهنجاری هایی از قلع، تنگستن ، روی، سرب و آهن وجود دارد. حداکثر میزان عناصر در این محدوده عبارتند از: Cu=123 ppm, Au= 16 ppb, Zn=149 ppm, Pb=56 ppm, Sn=9/10 ppm, W=39 ppm مطالعات ژئوفیزیک هوایی (مگنتومتری) وجود آنومالی را در شرق بیشه نشان می دهد. مطالعات ژئوفیزیک زمینی در این بخش نیز حاکی از وجود آنومالی شدید (49500 نانو تسلا) و وجود کانی فری مغناطیس می باشد که حفاری های صورت گرفته وجود کانی مگنتیت را تایید کرده است.

کلمات کلیدی

, لوت, بیشه, بیرجند, مگنتیت, ژئوفیزیک هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025150,
author = {نخعی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and حیدریان شهری, محمدرضا and محمد حسین زرین کوب},
title = {مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای و مگنتومتری در غرب نقشه 1:100000 بصیران (شرق- جنوب شرق قلعه زری)},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {18},
month = {September},
issn = {1735-7128},
pages = {77--91},
numpages = {14},
keywords = {لوت، بیشه، بیرجند، مگنتیت، ژئوفیزیک هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای و مگنتومتری در غرب نقشه 1:100000 بصیران (شرق- جنوب شرق قلعه زری)
%A نخعی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A محمد حسین زرین کوب
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2011

[Download]