پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( تاثیر جهت یابی شکستگی ها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران )

نویسندگان: مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , علی شعبان , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی جهت یابی شکستگی های سنگ مخزن سازند مزدوران ب ا استفاده از برداشت های میدانی و تاثیر آن ها بر بازیافت سنگ مخزن مزدوران به وسیله ی فرایندهای سیلاب زنی با آب 1و پلیمر 2 می باشد. شکستگی ها یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بازیافت مخازن هستند. بررسی شیب شکستگی ها در انتخاب روش بازیافت مخازن بسیار مهم است. با توجه به مطالعات انجام گرفته بر روی شکستگی های سنگ مخزن سازند مزدوران بهترین روش بازیافت استفاده از روش سیلابزنی با آب و یا استفاده از هر دو روش سیلابزنی آبی و پلیمری می باشد.

کلمات کلیدی

, جهت یابی شکستگی, سنگ مخزن مزدوران, سیلاب زنی با آب و پلیمر, بازیافت مخزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025155,
author = {قنادیان, مصطفی and رحیمی, بهنام and علی شعبان and حسینی, سیدکیوان},
title = {تاثیر جهت یابی شکستگی ها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهت یابی شکستگی،سنگ مخزن مزدوران،سیلاب زنی با آب و پلیمر،بازیافت مخزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر جهت یابی شکستگی ها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران
%A قنادیان, مصطفی
%A رحیمی, بهنام
%A علی شعبان
%A حسینی, سیدکیوان
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]