نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی )

نویسندگان: ابوالفضل قاسمی , سعید سید مهدوی چابک , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - تعمیرات و نگهداری واحدهای تولیدی از مهم ترین مسایل در بهره برداری سیستم های قدرت می باشد. استراتژی خارج کردن واحدهای تولیدی بمنظور انجام سرویس های برنامه ریزی شده و تعمیرات تاثیر مستقیم روی قابلیت اطمینان شبکه و درآمد شرکت های تولیدی دارد. با توجه به انگیزه افزایش سود شرکت های تولیدی در محیط تجدیدساختار یافته، در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر تئوری بازیها و یادگیری تقویتی برای بررسی مسئله تعمیرات و نگهداری ارائه شده است. سپس با اعمال روش مذکور به یک سیستم، صحت و کارآمدی آن نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, تعمیرات و نگهداری, تجدید ساختار, تئوری بازیها, یادگیری تقویتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025163,
author = {قاسمی, ابوالفضل and سید مهدوی چابک, سعید and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعمیرات و نگهداری، تجدید ساختار، تئوری بازیها، یادگیری تقویتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی
%A قاسمی, ابوالفضل
%A سید مهدوی چابک, سعید
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]