نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی )

نویسندگان: ابوالفضل قاسمی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده – با توجه به مطرح شدن مفهوم هاب انرژی به منظور یکپارچه سازی و ایجاد همکاری میان حامل های مختلف انرژی، این مقاله تاثیر تبادل توان در سمت بار روی بهره برداری یکپارچه از سیستمهای انرژی شامل هابهای بهم پیوسته را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اینکه در یک شبکه بهم پیوسته میزان توان ورودی به هاب‌ها به یکدیگر مرتبط هستند، امکان تبادل توان بین هاب های مختلف با ایجاد لینک در سمت خروجی هاب ها نیز بوجود آمده است. با در نظر گرفتن یک شبکه نمونه، میزان تاثیراین تبادل توان روی تغییرات هزینه انرژی بررسی شده است. این تغییرات هزینه انرژی از آنجا ناشی می شود که با ایجاد این همکاری، سیاست بهره برداری از سیستم نیز تغییر خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, بهره‌برداری یکپارچه, ذخیره کننده انرژی , هاب انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025166,
author = {قاسمی, ابوالفضل and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهره‌برداری یکپارچه، ذخیره کننده انرژی ، هاب انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی
%A قاسمی, ابوالفضل
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]