جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (8), سال (2007-6) , صفحات (35-64)

عنوان : Obstacles, problems, and approaches of globalization of Iran ( موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکـیده این مقاله مرکب از دو قسمت است . بخش اول پس از تشریح سابقه جهانی شدن ، از طریق بیان نتایج حاصل ازکاربرد مدلهای کوف و ای.تی.کارنی (Kof & A.T.Kearney Index) جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مشخص شده است . نتایج حاصل از این قسمت بیانگر جایگاه نه چندان مطلوب ایران در فرآیند جهانی شدن براساس شاخصهای فوق الذکر(پایین ترین رتبه دربین 62 کشور) است . در بخش دوم فرآیند جهانی شدن شهرها، فرضیه ها, استراتژیها و تجربه برخی کشورها به ویژه شهرهای چینن ،هند و شهرهای کوچک اروپایی در فرآیند جهانی شدن ، بیان شده است .درنهایت روند جهانی شدن ایران به ویژه بعد انقلاب اسلامی(1979) با بیان شواهدی از روند قانون گذاری و تاسیس مناطق آزاد(20 منطقه) تشریح شده است. و این مساله کاملا مشخص شد که شهرها زیر سیستم کشور می باشند ، به هر نسبت که کشوری در جامعه جهانی ادغام شده است ، به همان نسبت شهرهای آن کشور نیز می توانند به سمت جهانی شدن گام بردارند. بنابر این با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر جهانی شدن و ادغام در آن راه درازی را در پیش دارد . باتوجه به پایین بودن جایگاه ایران درفرآیند جهانی شدن بر اساس دو روش فوق الذکر ،مسلما شهر های ایران با چالشهای جدی مانند کنترل گسترده دولت بر بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، اطلاعاتی و فرهنگی, عدم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ضعف زیرساختهای لازم روبرو می باشند. اصطلاحات کلیدی :جهانی شدن , شهر , موانع و مشکلات , ایران

کلمات کلیدی

, جهانی شدن , مشکلات , شهرهای , ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102518,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {Obstacles, problems, and approaches of globalization of Iran},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2007},
number = {8},
month = {June},
issn = {2008-1391},
pages = {35--64},
numpages = {29},
keywords = {جهانی شدن ، مشکلات ، شهرهای ، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Obstacles, problems, and approaches of globalization of Iran
%A رهنماء, محمدرحیم
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2007

[Download]