نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ )

نویسندگان: تکتم شریفیان عطار , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - تولید برق توسط نیروی باد به دلیل تغییر دائم و سختی پیش بینی باد، عدم قطعیت های زیادی را در بهره برداری از سیستم قدرت وارد می نماید. با توجه به ماهیت متغیر نیروی باد و عدم پیش بینی دقیق آن، سیستم های دارای واحدهای بادی بزرگ نیازمند میزان ذخیره قابل توجهی می باشند که باید معمولاً در شرایط نیاز، از سایر منابع به غیر از نیروی باد تأمین گردد. در این مقاله هدف آن است که با توجه به خطای پیش بینی نیروی باد و نیاز مصرف، میزان رزرو مورد نیاز سیستم با تعریف تابع هدفی شامل: نرخ خروج اضطراری ژنراتورها، خطای پیش-بینی بار سیستم، خطای پیش بینی نیروی باد و بزرگی مزرعه بادی تعیین گردد.

کلمات کلیدی

, خطای پیش بینی نیروی باد و بار, ذخیره چرخان, سیستم قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025195,
author = {شریفیان عطار, تکتم and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خطای پیش بینی نیروی باد و بار، ذخیره چرخان، سیستم قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ
%A شریفیان عطار, تکتم
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]