تربیت اسلامی , 2006-03-29

عنوان : principles of democratic education in Iran ( اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برقراری مردم سالاری دینی در ایران اسلامی، اقتضا میکند برنامه های روشنی برای تربیت شهروندان دموکراتیک در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر در صورت وجود شهروندان دموکراتیک می توان زمینه مردم سالاری دینی را در کشور ایجاد نمود. در اینجا این سوال مطرح می شود که تربیت شهروند دموکراتیک در ایران بر اساس چه اصول و روش هایی باید انجام گیرد؟ آیا تربیت شهروند دموکراتیک تابع اصول مشترکی در تمام کشورها است؟ و یا اینکه تربیت شهروند دموکراتیک امری اقلیمی است و باید با نظر به شرایط بومی و بر اساس مبانی آرمانی و اعتقادی حاکم بر آن مورد نظر قرار گیرد؟ در این مقاله نگارنده قصد دارد ، ضمن تشریح برخی از مبانی انسان شناسی در نظام اسلامی و بررسی ویژگیهای دموکراسی در ایران اسلامی، اصول تربیت شهروند دموکراتیک را ارائه نماید. تصریح میشود بررسی موارد ذکر شده با نظر به آیات قرآن، دیدگاه های امام علی(ع)، امام خمینی(ره) و قانون اساسی و برخی از دیدگا ههای صاحب نظران نظریه سازگاری اسلام و دموکراسی و برخی از صاحب نظران تربیتی صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی

, مردم سالاری دینی, تربیت دموکراتیک, امام علی(ع), امام خمینی(ره) و قانون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102520,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {principles of democratic education in Iran},
booktitle = {تربیت اسلامی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مردم سالاری دینی، تربیت دموکراتیک، امام علی(ع)،امام خمینی(ره) و قانون اساسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T principles of democratic education in Iran
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J تربیت اسلامی
%D 2006

[Download]