مشارکت از نظر اسلام , 2007-03-23

عنوان : participation in Islam's view and its implications for higher education ( مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی مفهوم مشارکت از منظر مکتب اسلام و دلالتهای تربیتی آن برای آموزش عالی می باشد. بر این اساس ابتدا مفهوم مشارکت و اهمیت و ضرورت آن، اشکال مشارکت و ملزومات آن مورد بررسی قرار گرفته، سپس دلالت های تربیتی این بررسی، در دو بخش اصول تعلیم و تربیت و روشهای تربیتی ارائه شده است. و در پایان در بخش نتیجه گیری اشاره شده است که به منظور تحقق امر مشارکت مردم در جامعه به معنای اعم و مشارکت دانشجویان در دانشگاه به معنای اخص، باید اصول و روشهای تربیتی مترتب بر مفهوم مشارکت را به خوبی شناخت و بر اساس آن افراد را تربیت نمود. در این مسیر بر پایی کارگاههای آموزشی برای اساتید و دانشجویان، ایجاد و تقویت تشکلهای دوا طلبانه دانشجویی می تواند به عنوان اقداماتی موثر محسوب شود.

کلمات کلیدی

, مشارکت, اصول تعلیم و تربیتی, روشهای تربیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102521,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {participation in Islam's view and its implications for higher education},
booktitle = {مشارکت از نظر اسلام},
year = {2007},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {مشارکت،اصول تعلیم و تربیتی،روشهای تربیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T participation in Islam's view and its implications for higher education
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J مشارکت از نظر اسلام
%D 2007

[Download]