دانشگاه اسلامی, دوره (45), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (133-152)

عنوان : ( ساماندهی محتوای برنامه های درسی با الهام از آیات قرآن کریم )

نویسندگان: رضاصابری , سیدجواد قندیلی , عباسعلی رستمی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف: قرآن کریم دارای نوعی محتواست که تلاش برای فهم نوع محتوا یا اصول و روشهای به کار رفته در آن برای درک بهتر آن حائز اهمیت است. در این مطالعه پنج مفهوم اساسی که در برنامه ریزی درسی می توان آنها را از قرآن الهام گرفت مورد بررسی قرار گرفته اند. روش: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، پژوهش تلفیقی، منابع تفسیری و علم برنامه ریزی درسی به عنوان ابزاری در کنار منابع معرفتی تعالیم اسلامی استفاده شده است. یافته ها: مفاهیم ذیل در قرآن کریم الهام بخش ما در سازماندهی برنامه درسی است: 1. توالی: این موضوع به نحوه چیدمان مطالب اشاره می کند؛ به گونه ای که با نظم منطقی به یادگیری بهتر کمک می کند و شامل روش قیاسی، استقرایی، عینی به ذهنی، نظم پیدایش وقایع و از حال به گذشته است. 2. استمرار: این مفهوم به تکرار با عمق بیشتر و ارائه تدریجی اشاره می کند که موجب تقویت ویژگی های اخلاقی و ایمانی شده و به نهادینه کردن آنها کمک می کند و شامل ذکر نعمتها و تمثیل و داستان است. 3. تعادل: این موضوع به نیازهای آنها و آنچه باید یاد بگیرند عنایت دارد و تعادلی بین نیازهای مادی و معنوی برقرار کرده، با مهارتهای ارتباطی و زندگی اجتماعی استحکام می یابد. 4. وسعت: در این مفهوم، عناصر و اهداف اساسی تعلیم و تربیت، محتوا و تنوع روشها، ارزیابی و بررسی شده است. 5. وحدت: به دو شکل بیرونی؛ مرتبط با خود قرآن کریم و آفریننده اثر و درونی؛ معطوف به ساختار ذهنی خوانندگان است.

کلمات کلیدی

, توالی, استمرار, تعادل, وسعت, وحدت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025215,
author = {رضاصابری and قندیلی, سیدجواد and عباسعلی رستمی نسب},
title = {ساماندهی محتوای برنامه های درسی با الهام از آیات قرآن کریم},
journal = {دانشگاه اسلامی},
year = {2010},
volume = {45},
number = {1},
month = {April},
issn = {****-0013},
pages = {133--152},
numpages = {19},
keywords = {توالی، استمرار، تعادل، وسعت، وحدت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساماندهی محتوای برنامه های درسی با الهام از آیات قرآن کریم
%A رضاصابری
%A قندیلی, سیدجواد
%A عباسعلی رستمی نسب
%J دانشگاه اسلامی
%@ ****-0013
%D 2010

[Download]