همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار کوهدشت لرستان )

نویسندگان: احسان اله زیدعلی , سید کریم موسوی , نادر آزادبخت , یحیی سلاح ورزی , نصراله سوری , محسن غیاثوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستیابی به اطلاعات ناشی از حضور گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار باعث بهبود تصمیمات مدیریتی در رابطه با کاستن از مشکلات مربوط به آنها می شود. در این پژوهش، فلور علف‌هرز و فون آفات و بیماریهای گیاهی در سطح انارستان‌های شهرستان کوهدشت طی سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین تراکم جمعیت علف‌های‌هرزی برای باغ‌های قدیم51/23 درصد بیشتر از باغ‌های جدید بود. در انارستان‌های جدید، علف‌هرز چند‌ساله پنجه‌مرغی مهمترین گونه شایع بود.گونه یک‌ساله گلرنگ‌وحشی در رده مهم و شش گونه ماشک‌گل‌خوشه‌ای، خردل‌وحشی، یونجه‌گل‌زرد، کاهوی‌وحشی، یولاف‌وحشی و خللر گونه‌های با اهمیت متوسط بودند. در سطح انارستان‌های جدید غالبیت نسبی با گونه‌های یک‌ساله پهن‌برگ بود. در انارستان های قدیمی، سه گونه ارزنی، ساق ترشک و بارهنگ‌کبیر مهمترین گونه‌های شایع بودند. گونه‌های گندمک و توت‌روباه به ترتیب رتبه‌های مهم و اهمیت متوسط را به خود اختصاص دادند. بدین ترتیب در انارستان‌های قدیمی نیمی از گونه‌های مهم، چند‌ساله بودند. این موضوع گویای غالبیت یافتن گونه‌های چند‌ساله در مقایسه با یک‌ساله‌ها به تبع افزایش سن باغات است. از میان آفات، بیماری‌های گیاهی و سایر خسارت‌های وارده در سطح انارستان‌های منطقه زیر تنگ سیاب مسأله آفتاب‌سوختگی نمود عینی‌تر داشت. مسأله آفتاب‌سوختگی به خصوص در سطح انارستان‌های جدید شایع‌تر بود. میانگین آفتاب‌سوختگی میوه‌ها برای انارستان‌های جدید و قدیم به ترتیب 40 و 10 درصد بود. بر اساس مطالعه فونستیک صورت گرفته آفات کرم گلوگاه انار و کنه‌ها و بیماری‌های لهیدگی گل‌گاه مربوط به قارچ‌های Asporgilus spp. و Mucor spp. نیز در سطح انارستان‌های منطقه زیر تنگ سیاب مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, انارستان, زیگان, گیاگان, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025226,
author = {زیدعلی, احسان اله and سید کریم موسوی and نادر آزادبخت and سلاح ورزی, یحیی and نصراله سوری and محسن غیاثوند},
title = {مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار کوهدشت لرستان},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انارستان، زیگان، گیاگان، مدیریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار کوهدشت لرستان
%A زیدعلی, احسان اله
%A سید کریم موسوی
%A نادر آزادبخت
%A سلاح ورزی, یحیی
%A نصراله سوری
%A محسن غیاثوند
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]