اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( بررسی تاثیر تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی نواحر روستایی ( نمونه موردی دهستان سرجام شهرستان مشهد) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , ریحانه سلطانی , سمیه عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روستا مجموعه ای واحد به هم پیوسته از فضاهای پر و خالی شامل مسکن، فضاهای مذهبی- فرهنگی، بهداشتی- خدماتی، فضاهای عمومی و اختصاصی، فضاهای ارتباطی و فضاهای باز است که در کنار یکدیگر ساختار کالبدی را شکل می دهند و مسکن به عنوان عمده ترین بخش بافت روستا نقش اساسی در شکل گیری ساختار فضایی کالبدی و هویت معماری روستایی دارد. مساکن روستایی، تجلی گاه شیوه های زیستی، معیشتی و نهایتاً نیروها و عوامل مؤثر محیطی و روندهای اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار در شکل بخشی به آن ها است و هر گونه تغییر در الگوی سکونت و مساکن جامعه روستایی، دگرگونی و تحول گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی خانوار روستایی به وجود می آورد . با توجه به اهمیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در غالب طرح ویژه مسکن روستایی اقدام به ارائه تسهیلات مسکن با هدف مقاوم سازی مساکن روستایی نموده است. بر این اساس دراین مقاله به ارزشیابی این طرح پرداخته شده است به عبارتی آیا ارائۀ تسهیلات سوی بنیاد مسکن در روستاهای دهستان سرجام شهرستان مشهد، به مقاوم سازی مساکن روستایی سازگار با الگوهای معماری بومی انجامیده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، تسهیلات موجب مقاوم سازی مساکن روستایی شده ، اما باعث اضمحلال معماری بومی درروستاهای منطقه شده است. روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی مبتنی بر آزمون های آماری اسپیرمن و کی دو است و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، پیمایشی استفاده شده و نرم افزارهای EXCEL ، SPSS ، Auto cad و GIS به کاررفته است.

کلمات کلیدی

, مسکن روستایی, مقاوم سازی, معماری بومی, دهستان سرجام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025230,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and ریحانه سلطانی and عبدالهی, سمیه},
title = {بررسی تاثیر تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی نواحر روستایی ( نمونه موردی دهستان سرجام شهرستان مشهد)},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مسکن روستایی، مقاوم سازی، معماری بومی، دهستان سرجام.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی نواحر روستایی ( نمونه موردی دهستان سرجام شهرستان مشهد)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A ریحانه سلطانی
%A عبدالهی, سمیه
%J اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]