اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا - شهرها وشهرهای کوچک در توسعه منطقه ای وروستایی( نمونه موردی- شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: علی طاهری , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سه دهه اخیر، تحقیقات متعددی در زمینه کارکردها و اثرات توسعه روستا_ شهرها و شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی ملل مختلف و ایران به انجام رسیده است. تجربیات داخلی مؤید نقش تعادل بخشی فضایی، ارتقای شاخص های برخورداری روستائیان پیرامون از خدمات زیربنایی و اقتصادی-اجتماعی آنها و تا حدودی افزایش زمینه های اشتغال غیرکشاورزی در این شهرها بوده است. پژوهش حاضر، ضمن اشاره ای به پیشینه و تجربیات موضوع، به بررسی وتحلیل اثرات سه نمونه از روستا_شهرهای واقع در دو بخش زبرخان و میان جلگه شهرستان نیشابور پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد: ایجاد روستا-شهرها به استناد تحلیل های آماری و مقایسه ضرایب آنتروپی، جینی و کشش پذیری جمعیت ( در دو دوره قبل و بعد از ایجاد)، موجب ایجاد تعادل فضایی- جمعیتی در ابعاد ناحیه ای شده، و از سوی دیگر با استقرار خدمات متنوع اداری، اقتصادی- اجتماعی و رفاهی در آنها از حدود 50 درصد رفت وآمدهای غیر ضرور و پر هزینه روستائیان منطقه به مرکز شهرستان جلوگیری شده و موجبات رضایت آنها را فراهم کرده است. از نظر اقتصادی در روستا_ شهرها بیش از 20 نوع شغل جدید (دولتی و خصوصی) و مراکز ارائه خدمات کشاورزی (نهاده ها، کود، سم و . .) و دامپزشکی بخش خصوصی ایجاد شده و حدود 30 تا 80 درصد مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی از نیشابور به این شهرها تغییر مکان داده اند و درنهایت کاهش رفت و آمد به نیشابور، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش سود و درآمد روستائیان منطقه مورد مطالعه را موجب شده اند.

کلمات کلیدی

, تبدیل روستا به شهر, روستاـ شهر, شهرهای کوچک, توسعه منطقه ای, توسعه روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025231,
author = {علی طاهری and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا - شهرها وشهرهای کوچک در توسعه منطقه ای وروستایی( نمونه موردی- شهرستان نیشابور)},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تبدیل روستا به شهر، روستاـ شهر، شهرهای کوچک، توسعه منطقه ای، توسعه روستایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا - شهرها وشهرهای کوچک در توسعه منطقه ای وروستایی( نمونه موردی- شهرستان نیشابور)
%A علی طاهری
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]