اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مریم هادی زاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان خراسان از جمله استانهای فعال در ساماندهی و تشکیل تعاونیهای تولید کشاورزی است. تعاونیهای تولید استان میتوانند منشا تحولات اساسی در فرایند تولید محصولات و نهایتا توسعه کشاورزی شده و با برنامهریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصتها و محدودیتها نقش مهمی را در اقتصاد مناطق روستایی منطقه و در نتیجه توسعه ملی داشته باشند. به این منظور تحقیق حاضر به ارزیابی عوامل موثر بر توسعه تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی به شیوه SWOT میپردازد. تجزیه و تحلیل های حاصل از مدل SWOT نشان میدهد تعاونیهای تولید استان از نقاط قوت درونی مانند ارائه اطلاعات مشاوره‌ای و فنی به اعضای تعاونی، بالا بودن سطح تحصیلات و آگاهی فنی مدیرعاملان و هیات مدیره و ارتباط مستمر تعاونیها با روستاییان با امتیازهای وزنی 107.8% ، 90.6% و 75% و فرصت‌هایی چون بستر قانونی مناسب، حمایت دولت از تسطیح اراضی و اجرای طرحها و حمایت دولت از تعاونی‌ها طبق اصل 44 قانون اساسی به ترتیب با امتیازهای وزنی 93.6%، 93.6% و 79.8% برخوردارند. در مقابل نبود نقدینگی و سرمایه لازم با امتیاز وزنی 90.4% از مهم‌ترین نقاط ضعف درونی و موازی کاری در وظایف تعاونیهای تولید روستایی، عدم وجود زیرساخت‌های لازم و عدم واگذاری مسئولیت به شبکه تعاونیهای تولید روستایی به عنوان متولی اصلی به ترتیب با امتیاز وزنی 108%، 87.6% و 74% به عنوان مهم‌ترین تهدیدهای بیرونی محدودیتهایی را برای تعاونی های تولید استان بوجود آورده است. بدیهی است بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح و ارائه سیاستهای صحیح میتواند زمینهای مناسب برای رفع محدودیتها و تهدیدها و استفاده مطلوب از ظرفیتهای درونی و فرصتهای بیرونی فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, تعاونیهای تولید, استان خراسان رضوی, توسعه , مدلSWOT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025232,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and هادی زاده بزاز, مریم},
title = {تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعاونیهای تولید، استان خراسان رضوی، توسعه ، مدلSWOT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A هادی زاده بزاز, مریم
%J اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]