ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-15

عنوان : ( تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه )

نویسندگان: کیوان حجازی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه

کلمات کلیدی

, ایمونوگلوبولین های سرمی, دوندگان نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025271,
author = {حجازی, کیوان and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمونوگلوبولین های سرمی، دوندگان نخبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه
%A حجازی, کیوان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]