ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-15

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند )

نویسندگان: یاسر علی خواجه , سیدرضا عطارزاده حسینی , امیر مقدم , هاجر فاضلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند

کلمات کلیدی

تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025276,
author = {یاسر علی خواجه and عطارزاده حسینی, سیدرضا and امیر مقدم and هاجر فاضلی},
title = {تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند
%A یاسر علی خواجه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A امیر مقدم
%A هاجر فاضلی
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]