سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی , 2011-05-18

عنوان : ( مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن )

نویسندگان: پویا همراهان باجگران , سعید زینالی هریس , مهدی پورافشاری چنار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ، مدل سازی و شبیه سازی پدیده ی پلاریزاسیون غلظتی در یک مدول غشائی و اثر آن بر دبی و ترکیب جریان تراوش یافته با استفاده از CFD می باشد.....

کلمات کلیدی

, غشاء متخلخل غیر متقارن, پلاریزاسیون غلظتی, CFD, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025304,
author = {همراهان باجگران, پویا and زینالی هریس, سعید and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشاء متخلخل غیر متقارن، پلاریزاسیون غلظتی، CFD، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن
%A همراهان باجگران, پویا
%A زینالی هریس, سعید
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
%D 2011

[Download]