نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا )

نویسندگان: فریده چراغی شامی , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025310,
author = {چراغی شامی, فریده and پریز, ناصر},
title = {اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {ژنراتور DC کنترل پیش بین مقاوم منبع جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا
%A چراغی شامی, فریده
%A پریز, ناصر
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]